Hem

Välkommen till Kjell Asplunds hemsida!

Välkommen till min hemsida. Här finns en del bakgrundsmaterial och artiklar och föredrag om hälso- och sjukvård (med tyngdpunkt på stroke), medicinsk etik, medicinhistoria m m.