Välkommen till min hemsida!

Under ett långt och yrkes- och pensionärsliv har jag intresserat mig för många aspekter på hälso- och sjukvård och anslutande samhällsfrågor. På denna hemsida har jag samlat en del material i medicinens utmarker och några artiklar och föredrag som kan vara av bredare allmänt intresse.

Jag har under det senaste året fördjupat mig i forskningsfusk, ett fenomen som länge fascinerat mig. I mars 2021 utkommer på Fri Tanke förlag min bok Fuskarna. Om Macchiarini och andras svek mot vetenskapen. Den kan beställas på Adlibris och Bokus.

Omslag Fuskarna